بایدها و نبایدهای قبل از بارداری

باردار شدن ,بهداشت بارداری,تغذیه قبل از بارداری

بهداشت بانوان,بایدها و نبایدهای قبل از بارداری،برای باردار شدن چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام دهیم و از چه چیز هایی پرهیز کنیم و چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

بهداشت بارداری:

نبایدها:

1. پرهیز از یبوست.

2.پرهیز از حمام زیاد.

3.پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین.

4.پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصا در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصا در حاملگی اول.

5.پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن.

6.پرهیز از پرخوری و کم خوری.

7.پرهیز از غم و اندوه خصوصا در زیر یک و نیم ماه و بالای هشت ماه.

8.پرهیز از خوشحالی شدید، صداها و بوهای شدید.

9.پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم.

10.پرهیز از فصد، حجامت، اسهال و قی مگر در صورت ضرورت.

11.پرهیز از هر چه باعث سقط است خصوصاً زیر 1.5 ماه وبالای 8 ماه.

12.پرهیز از برداشتن اشیاء سنگین.

13.پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین تکان شدید بخورد.

14.پرهیز از برداشتن بار سنگین بر شکم یا پشت یا پهلو.

15.پرهیز از مالیدن روغن به سر.

16.پرهیز از فریاد زدن.

بهداشت بارداری:

بایدها:

1.لینت مزاج باید وجود داشته باشد که بهترین ملینات سوپهای چرب است.

2.ورزش معتدل و پیاده روی ملایم.

3.افزایش حمام رفتن نزدیک زایمان.

4.پوشاندن زیر دنده‌ها با پارچه نرم.

5.مالیدن روغنهای قابض گرم معطر برشکم.

خوردنی های مناسب برای زنان باردار:

1.میوه‌ها: مویز، به، سیب میخوش، گلابی، بادام، انار.

2.غذاها: نان خوب و برشته، شورباهای دارای زیره.

3.مصرف ملینات.

4.گوشت بره یک¬ساله.

ملینات مناسب برای زنان باردار:  (بهتر است در این مورد با متخصص طب سنتی مشورت شود)

1.غذاهای مناسب و سوپ‌های چرب.

2.اگر نشد:

• شیرخشت

• فلوس خیار شنبر و روغن بادام

• ترنجبین با گلاب

ملینات مضر برای زن حامله:

1.گل بنفشه

2. گل ختمی

3.خبازی

4.هر چه ضعیف کننده قلب باشد.

5.هر چه ضعیف کننده معده باشد.

6.هر چه باعث سقط شود.

خوردنی‌های مضر برای زن حامله:

1. سرکه

2.خوردنی های بسیار گرم یا بسیار سرد

3.آنچه قاعده آور است مثل لوبیا، نخود، کنجد، گلرنگ، مواد تند وتلخ مثل زیتون کال و چیزهای بادانگیز مثل لوبیا، کبر، باقلا، نخود، کنجد، کرفس.

4.آب بسیار سرد یا بسیار گرم، یخ، برف و تگرگ

5.مواد تند و تیز مانند کبر، باقلای مصری، زیتون خام، فلفل، دارفلفل و امثال آن

بیشترین زمان ممنوعیت تدابیرطب سنتی مثل فصد، حجامت و اسهال و قی در زنان حامله:

قبل از 4 ماه بعداز 7 ماه خصوصا در ماه اول و ده روز اول مخصوصا 7 روز اول و 3 روز اول بعد از بسته شدن نطفه

بیماری¬های شایع بارداری:

تهوع و استفراغ:

زمان: از اوایل حمل تا ماه چهارم و گاهی تا آخر حاملگی

استفاده از مواد زیر موثر است:

• به را در فویل پیچیده و در فر پخته و بعد از غذا مصرف کنید.

• نگه داشتن حب‌الرمان با برگ نعنا ساییده به صورت قرص در دهان.

• قرار دادن ضمادهای مقوی روی معده.

• مالیدن دایم دست¬ها و پاها

• پیاده روی ملایم

• سواری خفیف

خفقان و توحش:

سبب: مشارکت خلطی که به دهانه معده چسبیده و بخارات آن به قلب می رسد.

علاج:

• آشامیدن آب گرم مخصوصا اگر در آن برگ گاوزبان و دارچینی پخته شده باشد، یا آشامیدن آب گرم و گلاب.

• ورزش ملایم

• اگر برطرف نشد معالجه قلب.

تمدد و کشیدگی در شکم و عضلات و پشت:

سبب: ابخره و ریاح و ثفل جنین که باعث بروز ماندگی و ضعف می¬شود.

علاج:

• کم کردن غذا

• مالیدن عضلات پشت و گردن و کتف و بازو

• مالیدن روغن گل به عضلات

ورم پشت پا:

بیشتر در حمل دختر اتفاق می افتد.

علاج:

اگر کم باشد نباید به زودی اقدام به معالجه و تدبیر آن گردد.

اگر شدید بود:

• ضماد برگ کلم پخته

• طِلا نمک با سرکه

• مالیدن روغن گل با سرکه

• نطول بالنگ پخته

• ضماد شوید با سرکه

بی اشتهایی:

• ترک شیرینی ها بخصوص مواد بسیار شیرین

• ترک روغن و اشیاء چرب روغن دار

• ورزش و پیاده روی ملایم

تدابیر ماه نهم:

کلیه تدابیر ماه نهم با هدف تسهیل ولادت صورت می¬گیرد.

1.مصرف روزانه 9 گرم روغن بادام شیرین صبح ناشتا در صورتی که یبوست شدید دارند.

2.پرهیز از چیزهای ترش وقابض و غلیظ

3.نوشیدن شیر گاو روزانه بر حسب تحمل

4.استحمام نزدیک وضع حمل

5.استفاده از آبزن حاوی کلم، شنبلیله، شوید، تخم کلم و تخم کتان جوشانده

6.مالیدن روغن کنجد، شوید یا بابونه بر شکم و پشت، بعد از آبزن

7.تناول اغذیه چرب و حلوای چرب قندی با روغن بادام

منبع : hidoctor.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه