بیوگرافی مهدی فخیم زاده + عکس

بیوگرافی مهدی فخیم زاده + عکس

تحصیلات ناتمام در دانشکده هنرهای دراماتیک.▪ فعالیت در سینما را در با بازی در فیلم تپلی ( رضا میر لوحی – ۱۳۵۱ ) آغاز کرد.

▪ دو فیلم خواستگاری و همسر از ساخته های او به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ به عنوان دومین فیلم پرفروش سال نمایش خود دست یافتند.▪ مهدی فخیم زاده تا به حال سه مجموعه عظیم را برای تلویزیون کارگردانی کرده است: تنهاترین سردار (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵)، ولایت عشق (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷)، خواب و بیدار (۱۳۸۰)● جوایز و تقدیرها:▪ دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: شتابزده (دهمین جشنواره فیلم فجر)▪ تقدیر برای نوشتن فیلمنامه: همسر(دوازدهمین جشنواره فیلم فجر)▪ تقدیر برای بازی در فیلم: تاواریش(دوازدهمین جشنواره فیلم فجر)● فیلم شناسی:▪ زخمه (فقط بازی، خسرو ملکان، ۱۳۶۲) ▪ خاک و خون (فقط بازی، کامران قدکچیان، ۱۳۶۲) ▪ فرار (فقط بازی، جمشید حیدری، ۱۳۶۳) ▪ تشریفات (بازی، مشاور فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۶۴) ▪ جدال (فقط بازی، محمدعلی سجادی، ۱۳۶۵) ▪ مسافران مهتاب (نویسنده، بازی، تهیه کننده و کارگردان، ۱۳۶۶) ▪ بهار در پاییز (همکار فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۶۶) ▪ طپش (نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۷) ▪ خواستگاری (نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۸) ▪ رنو تهران ۲۹ (فقط بازی، سیامک شایقی، ۱۳۶۹) ▪ شتابزده (نویسنده، بازی، تهیه کننده مشترک و کارگردان، ۱۳۷۰) ▪ ساده لوح (همکار نویسنده و کارگردان، ۱۳۷۰) ▪ تاواریش (نویسنده، کارگردان و بازی، ۱۳۷۲) ▪ همسر (نویسنده و کارگردان، ۱۳۷۲) ▪ تنهاترین سردار (مجموعه، بازی، نویسنده و کارگردان ۷۳ تا ۷۵) ▪ ولایت عشق (مجموعه، بازی، نویسنده و کارگردان ۷۶ تا ۷۷) ▪ خواب و بیدار (مجموعه، بازی و کارگردانی ۱۳۸۰) ▪ هم نفس (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۸۲) ▪ تپلی (فقط بازی، ۱۳۵۱) ▪ خانواده سرکار غضنفر (فقط بازی، ۱۳۵۱) ▪ زن باکره (فقط بازی، ۱۳۵۱) ▪ پشمالو (نویسنده و کارگردان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵) ▪ مکافات (فقط بازی، ۱۳۵۲) ▪ یاور (فقط بازی، ۱۳۵۴) ▪ پلنگ در شب (فقط بازی، ۱۳۵۴) ▪ هم خون (فقط بازی، ۱۳۵۴) ▪ کمین (بازی و فیلم نامه، ۱۳۵۴) ▪ مجازات (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۵۴) ▪ پیشکسوت (بازی و فیلم نامه، ۱۳۵۵) ▪ هزار بار مردن (فقط بازی، ۱۳۵۶) ▪ غربتی ها (فقط بازی، ۱۳۵۶) ▪ در شهر خبری نیست (تهیه کننده و کارگردان، ۱۳۵۶) ▪ فری دست قشنگه (بازی، مشاور فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۵۶) ▪ به دادم برس رفیق (بازی، نویسنده، کارگردان، ۱۳۵۷) ▪ میراث من جنون (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۰) ▪ اشباح (بازی و طراح اولیه داستان، ۱۳۶۰) ▪ تفنگدار (فقط بازی، جمشید حیدری، ۱۳۶۱)

▪ تحصیلات ناتمام در دانشکده هنرهای دراماتیک.
▪ فعالیت در سینما را در با بازی در فیلم تپلی ( رضا میر لوحی – ۱۳۵۱ ) آغاز کرد.
▪ دو فیلم خواستگاری و همسر از ساخته های او به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ به عنوان دومین فیلم پرفروش سال نمایش خود دست یافتند.
مهدی فخیم زاده تا به حال سه مجموعه عظیم را برای تلویزیون کارگردانی کرده است: تنهاترین سردار (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵)، ولایت عشق (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷)، خواب و بیدار (۱۳۸۰)

بیوگرافی مهدی فخیم زاده + عکس
● جوایز و تقدیرها:
▪ دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: شتابزده (دهمین جشنواره فیلم فجر)
▪ تقدیر برای نوشتن فیلمنامه: همسر(دوازدهمین جشنواره فیلم فجر)
▪ تقدیر برای بازی در فیلم: تاواریش(دوازدهمین جشنواره فیلم فجر)
● فیلم شناسی:
▪ زخمه (فقط بازی، خسرو ملکان، ۱۳۶۲)

▪ خاک و خون (فقط بازی، کامران قدکچیان، ۱۳۶۲)
▪ فرار (فقط بازی، جمشید حیدری، ۱۳۶۳)
▪ تشریفات (بازی، مشاور فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۶۴)
▪ جدال (فقط بازی، محمدعلی سجادی، ۱۳۶۵)
▪ مسافران مهتاب (نویسنده، بازی، تهیه کننده و کارگردان، ۱۳۶۶)
▪ بهار در پاییز (همکار فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۶۶)
▪ طپش (نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۷)
▪ خواستگاری (نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۸)
▪ رنو تهران ۲۹ (فقط بازی، سیامک شایقی، ۱۳۶۹)
▪ شتابزده (نویسنده، بازی، تهیه کننده مشترک و کارگردان، ۱۳۷۰)
▪ ساده لوح (همکار نویسنده و کارگردان، ۱۳۷۰)
▪ تاواریش (نویسنده، کارگردان و بازی، ۱۳۷۲)
▪ همسر (نویسنده و کارگردان، ۱۳۷۲)
▪ تنهاترین سردار (مجموعه، بازی، نویسنده و کارگردان ۷۳ تا ۷۵)
▪ ولایت عشق (مجموعه، بازی، نویسنده و کارگردان ۷۶ تا ۷۷)
▪ خواب و بیدار (مجموعه، بازی و کارگردانی ۱۳۸۰)
▪ هم نفس (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۸۲)
▪ تپلی (فقط بازی، ۱۳۵۱)
▪ خانواده سرکار غضنفر (فقط بازی، ۱۳۵۱)
▪ زن باکره (فقط بازی، ۱۳۵۱)
▪ پشمالو (نویسنده و کارگردان، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵)
▪ مکافات (فقط بازی، ۱۳۵۲)
▪ یاور (فقط بازی، ۱۳۵۴)
▪ پلنگ در شب (فقط بازی، ۱۳۵۴)
▪ هم خون (فقط بازی، ۱۳۵۴)
▪ کمین (بازی و فیلم نامه، ۱۳۵۴)
▪ مجازات (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۵۴)
▪ پیشکسوت (بازی و فیلم نامه، ۱۳۵۵)
▪ هزار بار مردن (فقط بازی، ۱۳۵۶)
▪ غربتی ها (فقط بازی، ۱۳۵۶)
▪ در شهر خبری نیست (تهیه کننده و کارگردان، ۱۳۵۶)
▪ فری دست قشنگه (بازی، مشاور فیلم نامه و کارگردان، ۱۳۵۶)
▪ به دادم برس رفیق (بازی، نویسنده، کارگردان، ۱۳۵۷)
▪ میراث من جنون (بازی، نویسنده و کارگردان، ۱۳۶۰)
▪ اشباح (بازی و طراح اولیه داستان، ۱۳۶۰)
▪ تفنگدار (فقط بازی، جمشید حیدری، ۱۳۶۱)

بیوگرافی مهدی فخیم زاده + عکس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه