رونده‌ای با سه نفر شاکی به پلیس آگاهی ارجاع شد مبنی بر اینکه خانمی به هویت (ف. ه) با تهیه تصویر نیمه عریان از دخترشان مبلغ سیصد میلیون ریال پول نقد و مقدار ۶ میلیون ریال طلاجات از وی اخاذی کرده است. نکته جالب اینجاست که خود متهم به همراه والدینش به عنوان شاکی اعلام جرم می‌کند. در ادامه با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفته و با جدیت پیگیری لازم به عمل آمد. شاکیان مدعی بودند که خانمی با هویت (ف. ه) عکسی نیمه عریان از دخترشان در داخل سالن ورزشی تهیه و بدین وس ...

ترفند شیطانی دختر برای اخاذی از خانواده

رونده‌ای با سه نفر شاکی به پلیس آگاهی ارجاع شد مبنی بر اینکه خانمی به هویت (ف. ه) با تهیه تصویر نیمه عریان از دخترشان مبلغ سیصد میلیون ریال پول نقد و مقدار ۶ میلیون ریال طلاجات از وی اخاذی کرده است.

نکته جالب اینجاست که خود متهم به همراه والدینش به عنوان شاکی اعلام جرم می‌کند. در ادامه با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفته و با جدیت پیگیری لازم به عمل آمد.

شاکیان مدعی بودند که خانمی با هویت (ف. ه) عکسی نیمه عریان از دخترشان در داخل سالن ورزشی تهیه و بدین وسیله با تهدید از وی اخاذی می‌کند.

با توجه به حالات غیر عادی و اظهارات متناقض شاکیه با بهره گیری از اصل زیر پاکشی مشخص شد که اموال کسر شده از منزل پدر شاکیه توسط خودش به سرقت رفته و در اختیار متهمه قرار گرفته است.

در تحقیقات بعدی مشخص شد متهم به نام (ف. ه) وجود خارجی نداشته و شخص دیگری که با شاکیه همکاری داشته است شناسایی و دستگیر و اموال مسروقه نیز در محل دیگری کشف گردید.

سرهنگ ارسلان حیدری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه درباره این خبر گفت: طلا‌های مسروقه کشف و شخص مالخر شناسایی و دستگیر شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه