دانشگاه ماساچوست پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته‌های علوم و مهندسی را متوقف کرد. به گزارش نایاب فان، بر اساس گزارش‌ها دانشگاه “ماساچوست امهرست” از این به بعد دیگر دانشجویان ایرانی را در رشته‌های علوم و مهندسی به خصوصی پذیرش نخواهد کرد و دیگر دانشجویان ایرانی را ملزم خواهد کرد که با محدودیت‌های ویژه خود را تطبیق دهند. کارشناسان این اقدام دانشگاه ماساچوست را تفسیر گسترده از تعهدات بر اساس تحریم‌ها توصیف کرده‌اند. منبع: تسنیم.

دانشگاه آمریکایی پذیرش دانشجویان ایرانی را متوقف کرد

دانشگاه ماساچوست پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته‌های علوم و مهندسی را متوقف کرد.

به گزارش نایاب فان، بر اساس گزارش‌ها دانشگاه “ماساچوست امهرست” از این به بعد دیگر دانشجویان ایرانی را در رشته‌های علوم و مهندسی به خصوصی پذیرش نخواهد کرد و دیگر دانشجویان ایرانی را ملزم خواهد کرد که با محدودیت‌های ویژه خود را تطبیق دهند.

کارشناسان این اقدام دانشگاه ماساچوست را تفسیر گسترده از تعهدات بر اساس تحریم‌ها توصیف کرده‌اند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه