ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند. تاریخ انتشار : دوشنبه, 04 دی 1396 12:07. محققان در حال ارائه آموزش های ضروری به ربات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله ضروری را با افراد حفظ کنند. به گزارش مهر به نقل از آسین ایج، ارتقای فهم و درک ربات ها توسط پژوهشگران موجب می شود تا آنها در حین تعامل با انسان ها برخوردی با کسی نداشته باشند و گفتگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محترمانه تر و مناسب تر صورت دهند. محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژان ...

ربات ها احترام به حریم شخصی انسان ها را می آموزند

تاریخ انتشار : دوشنبه, 04 دی 1396 12:07


 اخبار علمی ,خبرهای علمی ,ربات ها

محققان در حال ارائه آموزش های ضروری به ربات ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند و فاصله ضروری را با افراد حفظ کنند. 

به گزارش مهر به نقل از آسین ایج، ارتقای فهم و درک ربات ها توسط پژوهشگران موجب می شود تا آنها در حین تعامل با انسان ها برخوردی با کسی نداشته باشند و گفتگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محترمانه تر و مناسب تر صورت دهند.

 

محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژانتین می گویند در جریان تعاملات مختلف با هر فردی، وی حریم شخصی خاص خود را دارد که باید توسط دیگران محترم شمرده شود. این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه ریزی شده، توقعات فرهنگی، اولویت های فرد، شرایط اجتماعی و غیره متفاوت است.

 

به گفته این دانشمندان ربات ها باید به حریم شخصی انسان ها احترام بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و لذا سیستم های کنترلی جدیدی برای آنها طراحی شده که تحرکات و تعاملات ربات ها را با دقت بیشتری تنظیم می کند.

 

برای طراحی سیستم یادشده از الگوی تعامل یک رهبر و افراد تابع وی در محیط های مختلف الگو گرفته شده و انتظار می رود برنامه نویسی های ضروری و اقدامات سخت افزاری در ا��ن زمینه ظرف چند ماه آینده انجام شود.

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه