سوسک,عکس سوسک,سوسک طوقه خوار,سوسک طوقه خوار پسته,لارو,مقاله,آفت,آفت گیاهان,مقاله,ایران مطلب

سوسک طوقه خوار (عکس)

نام علمی ‌: Capnodis cariosa hauseri

مرفولوژی

ایران مطلب : طول بدن حشره کامل 40- 35 میلیمتر و رنگ عمومی بدن سیاه مات با پوششی از پولک‏های ظریف سفید رنگ می‏باشد که تراکم این پولک ها در پشت سینه اول زیاد است. در این قسمت دو لکه سیاه براق و تعدادی نقطه کوچک مشاهده می‏شود. لارو ها به رنگ زرد کمرنگ بوده دارای سر کوچک و سیاهرنگ که تقریباً در سینه اول فرو رفته است.

بیولوژی

گاهی یک نسل در دوسال طی می‌شود. به دو صورت حشره کامل در پناهگاه های مختلف در زیرعلف‌های هرز، زیر برگهای خشکیده، داخل شکاف‌های سطحی زمین یا به صورت لارو در زیرپوست قسمت ‌های مختلف پایین درخت شامل ریشه، طوقه و قسمت‌های انتهایی تنه زمستانگذرانی می‌کند.

لارو پس از خروج از تخم در داخل خاک به خوبی حرکتمی‌کند و خود را به ریشه‌های اصلی و طوقه می‌رساند. این حرکت به کمک موهای فراوانی که در سطح بدن لارو سن اول است، انجام می‌گیرد. لاروها به محض رسیدن به ریشه، بهزیر پوست نفوذ کرده و در منطقه کامبیوم مستقر می‌شوند.

تغذیه لاروها عمدتاً از لایه زاینده و بافت پوست است و از استوانه مرکزی فقط لایه نازکی مورد تغذیه قرارمی‌گیرد.

در محل استقرار لاروها لایه‌ای از مواد آجری رنگ که مخلوطی از بقایای بافتگیاه، فضولات و ترشحات ریشه است دیده می‌شود. در اثر تغذیه لاروها جریان شیره گیاهی قطع می‌شود و به همان نسبت از رشد شاخه‌ها و باردهی درختان کاسته می‌شود.

سوسک طوقه خوار پسته,مقاله

مبارزه

1) تقویت درخت و آبیاری منظم

2) مبارزه شیمیایی با استفاده از اندوسولفان به نسبت 6 در هزار (ریختن 10 تا 15 لیتر از محلول سمی داخل تشتک در پای طوقه درختان) برای از بین بردن تعدادی از لاروهای آفت
 
3) خارجکردن لاورها از داخل کانال لاروی با مفتول سیمی

منبع : nargil.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه