در گزارش زیر، شاهد تصاویر مربوط به مشاغل دوره قاجار در عکس‌های «آنتوان سوریوگین» هستید. به گزارش ایسنا، اقتصادنیوز با بازنشر این تصاویر، در ادامه نوشت: آنتوان سوریوگین با پنج دهه فعالیت حرفه‌ای عکاسی‌، یکی‌ از مهمترین مستند‌نگاران زندگی‌ ایرانیان از دوران ناصرالدین شاه تا سلطنت رضاشاه است. نانوا. باربر. تاجر. قصاب. قلیانی دوره‌گرد. نوازندگان. صراف. فروشنده مرغ و خروس. انتهای پیام.


عکسهای تاریخی,عکس زمان قاجار

در گزارش زیر، شاهد تصاویر مربوط به مشاغل دوره قاجار در عکس‌های «آنتوان سوریوگین» هستید.

به گزارش ایسنا، اقتصادنیوز با بازنشر این تصاویر، در ادامه نوشت: آنتوان سوریوگین با پنج دهه فعالیت حرفه‌ای عکاسی‌، یکی‌ از مهمترین مستند‌نگاران زندگی‌ ایرانیان از دوران ناصرالدین شاه تا سلطنت رضاشاه است.

 

 

 

عکس نانوا در زمان قاجار,اثر آنتوان سوریوگین


نانوا

 

عکس باربر در زمان قاجار

باربر

 

 

عکس تاجر در زمان قاجار

تاجر

 

 

عکس قصاب در زمان قاجار

قصاب

 

 

عکس قلیانی دوره گرد در زمان قاجار

قلیانی دوره‌گرد

 

 

عکس نوازندگان موسیقی در زمان قاجار

نوازندگان

 

 

عکس صراف در زمان قاجار

صراف

 

 

عکس فروشنده مرغ و خروس در زمان قاجار

فروشنده مرغ و خروس
انتهای پیام
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه