پرشین پرشیا:این مطلب از راهنمای انتخاب اسم درباره اسمهای اصیل و ایرانی پسرانه است. اگر دلتان بخواهد هویت ملی فرزندتان در نامش نهفته باشد، حتما به دنبال نامی ایرانی و اصیل و تاریخی می گردید. تا دلتان بخواهد از این اسامی هست اما یادتان باشد به صرف فراوانی کم سراغ نام های عجیب و غریب نروید. پیشنهادهای زیر را حتما بخوانید. مِهراد. مهراد از ترکیب واژه «مِه» به معنی مِهتر یا بزرگتر و «راد» به معنی جوانمرد تشکیل شده است و در کل یعنی جوانمرد بزرگتر. در اَعلام نام یکی از نویسندگان دوره ساسانی که ...


نام پسر ایرانی اصیل,انتخاب نام پسرانه

پرشین پرشیا:این مطلب از راهنمای انتخاب اسم درباره اسمهای اصیل و ایرانی پسرانه است. اگر دلتان بخواهد هویت ملی فرزندتان در نامش نهفته باشد، حتما به دنبال نامی ایرانی و اصیل و تاریخی می گردید. تا دلتان بخواهد از این اسامی هست اما یادتان باشد به صرف فراوانی کم سراغ نام های عجیب و غریب نروید. پیشنهادهای زیر را حتما بخوانید.


مِهراد

مهراد از ترکیب واژه «مِه» به معنی مِهتر یا بزرگتر و «راد» به معنی جوانمرد تشکیل شده است و در کل یعنی جوانمرد بزرگتر. در اَعلام نام یکی از نویسندگان دوره ساسانی که کتابی به نام بزرگمهر ابن بختگان را نوشته هم مهراد بوده است.


پرشان

پرشان در زبان اوستایی به معنی رزمجو و دلاور است که به معنی شان والا هم آمده است. بنابر باور مردم روستاهای پیرامون تالاب پریشان در کازرون، در زمان های گذشته در این منطقه پادشاهی به نام پرشان می زیسته است. این تالاب نام خود را از پرشان گرفته و بعدها به صورت پریشان درآمده است.


دانیار

دان بن مضارع مصدر دانستن و به مجاز آگاهی و دانش است و «یار» پسوند دارندگی. دانیار یعنی دارنده دانش و آگاهی و به مجاز آگاه و دانشمند. این اسم نام شخصی در داستان وامق و عذرا هم بوده است.


آرتان

در تاریخ ایران آرتان نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ بوده است.


بارمان

بارمان یعنی شخص محترم و لایق و دارای روح بزرگ. بارمان یکی از سرداران تورانی در دوران نوذر بوده است. دلاوری تورا��ی که با دوازده هزار سپاه و با هدیه های فراوان از سوی افراسیاب به نزد سهراب فرستاده شد تا بکوشد رستم و سهراب یکدیگر را نشناسند.


ماکان

به معنی شجاعت است. نام پسر کاکی از سران دیلمی که در قرن ۳و ۴ هجری زندگی می کرد، ماکان بود. او در آغاز نزد ابوالحسین ناصر در گرگان به سر می برد و از سران با نفوذ او بود. مدتی هم از جانب او بر «تمیشه» حکومت میکرد.


مهربد

مهر یعنی مهربانی و محبت و «بُد» پسوند محافظ یا مسئول است. مهربد یعنی محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت و به مجاز شخص مهربان.


بردیا

بردیا در اوستایی به معنای بلند پایه است. علاوه بر این دومین پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجیه، سومین پادشاه هخامنشی، بردیا نام داشته. بردیا ظاهرا به امر کمبوجیه کشته شد.


برنا

برنا یعنی جوان. این اسم در قدیم شاداب، ظریف، خوب، نیک و دلاور هم معنی می داده است.


کاویان

کاویان یعنی کاویانی یا منسوب به کاوه. کاوه نام شخصیت اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی است که بر ضد ضحاک قیام کرد. او با کمک مردم ضحاک را شکست داد و فریدون را به شاهی برگزیدند.


الوند

در اوستا الوند یعنی دارای تندی و تیزی. در اعلام هم نام کوهی در همدان و رودی در قصر شیرین الوند است.


هورام

کلمه هورام در عبری یعنی مرتفع. نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارز پادشاهی می کرد، هورام بوده است.


اهورا

در اوستایی و در ادیان، به وجود مطلق و هستی بخش و خالق عالم اهورا مزدا می گویند.


اَرشان

در لغت یعنی دلیر، دلاور و درست. نام پسر اردشیر دوم و نام پسر ارته باز ارشان بوده است.


آیین

در زبان پهلوی آیین به کیش، روش، دین و شیوه مناسب و مطلوب می گویند. آیین در قدیم جلال و شکوه و عادت و خوی هم معنی میداد.


سورن

سورن یا همان سورنا در قرن اول پیش از میلاد، سردار ایرانی و فرمانده سپاهیان ایران در جنگ با روم بود که به کشته شدن کراسوس امپراتور روم انجامید. علاوه براین یکی از خاندان هفتگانه عصر ساسانی که محل اقامت شان سیستان و بلوچستان بوده است، هم سورن نام داشته اند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه